• Δίρφης 30Α, Τ.Κ. 15235, Βριλήσσια
  • +30 6978 180 575
  • Δευ - Παρ: 8:00πμ - 6:00μμ | Σαβ: 9:00πμ - 3:00μμ
ΑΗΣ Αλιβερίου Ανέγερση Μονάδας V, Συνδυασμένου Κύκλου, 420 MWV

Ίδρυση τοπογραφικού δικτύου,  χάραξη κτιριακών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση αγκυρίων, χάραξη αξόνων για τοποθέτηση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, παρακολούθηση και έλεγχος των υπεργολάβων που έχουν αναλάβει τη τοποθέτηση των προαναφερθέντων εξοπλισμών (υπεύθυνη για την τοποθέτηση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού οριζοντιογραφικά & υψομετρικά.) Παρακολούθηση καθιζήσεων, χάραξη και παρακολούθηση υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 300μέτρων. Εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, υπολογισμός κυβικών χωματουργικών εργασιών, συγκριτικός έλεγχος όλων των σχεδίων (στατικών, ηλεκτρολογικών & μηχανολογικών) των κτιριακών εγκαταστάσεων του έργου / Εκπόνηση όλων των AS BUILT σχεδίων.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ