• Δίρφης 30Α, Τ.Κ. 15235, Βριλήσσια
  • +30 6978 180 575
  • Δευ - Παρ: 8:00πμ - 6:00μμ | Σαβ: 9:00πμ - 3:00μμ
«Αλουμίνιον της Ελλάδος», Αγ. Νικόλαος IPP, Ανέγερση Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου 430 MW καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και υποσταθμού 400 Kv

Τοπογραφικές εργασίες που περιλαμβάνουν, ίδρυση τοπογραφικού δικτύου,  χάραξη κτιριακών εγκαταστάσεων, τοποθέτηση αγκυρίων, έλεγχος κατακορυφότητας κολώνων μεταλλικών κατασκευών και καμινάδας, χάραξη αξόνων για τοποθέτηση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παρακολούθηση και έλεγχος των υπεργολάβων που έχουν αναλάβει τη τοποθέτηση των προαναφερθέντων εξοπλισμών (υπεύθυνη για την τοποθέτηση όλου του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού οριζοντιογραφικά & υψομετρικά) και παρακολούθηση καθιζήσεων.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ