• Δίρφης 30Α, Τ.Κ. 15235, Βριλήσσια
 • +30 6978 180 575
 • Δευ - Παρ: 8:00πμ - 6:00μμ | Σαβ: 9:00πμ - 3:00μμ

Η Τοπογράφος Μηχανικός Μπεληγιάννη Αναστασία, αναλαμβάνει τη μελέτη και σύνταξη 3D τοπογραφικών διαγραμμάτων, εξαρτημένα από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87′. Συνοπτικά οι υπηρεσίες που παρέχει είναι:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 • Τακτοποίηση / Νομιμοποίηση Αυθαίρετων Ιδιοκτησιών (Ν. 4495/2017)
 • Διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, για αυθαίρετες κατασκευές, αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που μπορεί να ενταχθεί στο νέο νόμο Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης Ν.4495/2017.
 • Αδειοδοτήσεις εργασιών μικρής κλίμακας, κατοικιών, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και διαφόρων εγκαταστάσεων.
 • Σύσταση Οριζοντίου και Καθέτου Ιδιοκτησίας
 • Εκτιμήσεις ακινήτων
 • Πραγματογνωμοσύνες – τεχνικές εκθέσεις
 • Φωτοερμηνείες Αεροφωτογραφιών
 • Εμβαδομετρήσεις

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

 • Αποτυπώσεις οικοπέδων – αγροτεμαχίων για συμβολαιογραφική πράξη κάθε είδους (αγοραπωλησίες ακινήτων, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, γονικές παροχές, δωρεές, κλπ.)
 • Σύνταξη Εξαρτημένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων
 • Μετρήσεις πεδίου με GPS ή με Γεωδαιτικό Σταθμό (Total Station) ή και με συνδυασμό και των δύο.
 • Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικού περί αρτιότητας – οικοδομησιμότητας οικοπέδων και αγροτεμαχίων, όρων δόμησης, περιμετρικής ζώνης οικισμού, ορίων απαλλοτρίωσης κλπ.
 • Αποτυπώσεις Κτιρίων
 • Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων
 • Αποτυπώσεις Χωματισμών
 • Έλεγχος Ορίων
 • Μετρήσεις as built
 • Εμβαδομετρήσεις
 • Κατατμήσεις – Συνενώσεις
 • Αρχιτεκτονικές Αποτυπώσεις
 • Χωροσταθμήσεις
 • Εντοπισμός και οριοθέτηση της ακριβής θέσης των ακινήτων

ΧΑΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

 • Χαράξεις ορίων – Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών
 • Χαράξεις Κατασκευών
 • Χαράξεις Οδοποιίας
 • Χαράξεις Τεχνικών Έργων
 • Χάραξη Οικοδομικών και Ρυμοτομικών Γραμμών

ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Πράξεις εφαρμογής
 • Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής
 • Ένταξη ή διόρθωση πράξης εφαρμογής οικοπέδου
 • Εφαρμογή και υλοποίηση σχεδίων μελέτης εφαρμογής
 • Πράξεις τακτοποίησης – αναλογισμού – προσκύρωσης
 • Τροποποιήσεις Σχεδίου Πόλεως
 • Αιγιαλός – Παραλία
  Καθορισμός γραμμών Αιγιαλού & Παραλίας με οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση ζώνης για την εκπόνηση χαρτών, ενταγμένων στο κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η υφιστάμενη νομοθεσία (2971/19-12-2001).
 • Οριοθετήσεις Ρεμάτων
  Οι χείμαρροι, τα ρυάκια, τα ρέματα που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο αποτυπώνονται σε τοπογραφικό διάγραμμα (οριζοντιογραφικό και υψομετρικό) σε κατάλληλη κλίμακα (1:200 ή 1:500) και η ακρίβεια της αποτύπωσης επαληθεύεται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία και θεωρεί το σχετικό διάγραμμα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ

 • Εντοπισμός Ακίνητου
  Μελέτη ιδιοκτησιακού καθεστώτος, προσδιορισμός ακινήτου στα κτηματογραφικά διαγράμματα.
 • Σύνταξη & Υποβολή Δηλώσεων Ιδιοκτησίας
  Σύνταξη και υποβολή στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο δήλωσης ιδιοκτησίας.
  Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Εθνικό Κτηματολόγιο.
 • Υποβολή Ενστάσεων
  Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων πρόδηλου σφάλματος
 • Διορθώσεις Κτηματολογίου (Χωρικές Μεταβολές).
  Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων στις εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου, σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος χωρικών μεταβολών για διόρθωση ορίων γεωτεμαχίων
 • Δασικοί Χάρτες
  Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων για το χαρακτηρισμό ή τον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων.
  Αντιρρήσεις δασικών χαρτών
  Φωτοερμηνείες Αεροφωτογραφιών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

 • Αποτυπώσεις προϋπάρχουσας κατάστασης, κατά τη διάρκεια του έργου και “as built”.
 • Χαράξεις κάθε είδους κατασκευής
 • Επιμετρήσεις για κτιριακά έργα και έργα οδοποιίας
 • Ογκομετρήσεις
 • Τριγωνισμοί – Πολυγωνομετρία
ΚΛΕΙΣΙΜΟ